Vox2Eterna

Music is such a powerful means of expression that it is able to cross boundaries and to open hearts. Music is paradoxical in a wonderful way; no other art discipline is so capable of keeping the listener in the here and now, while at the same time atmospheres from other times and civilizations permeate the experience.

Dave and Nanneke always want to touch the atmosphere and message of the music to the core with their voices and vocal artworks / compositions. They thereby go beyond the beaten track of existing song genres and each time engage the experiment, always with the aim of creating an emotional experience that touches the listener right into their soul. In the music of Dave and Nanneke, both professional vocalists, light and dark are united because life is just like that. Shadow and sun are both sides of the same coin. Live life to the full with all the emotions that go along with it and sing this all the way to eternity. That is VoxIIeterna.

We also perform on weddings and other milestones in life. If you'd like to book us, please contact us and we'll talk about your wishes and plans.

Muziek is zo'n krachtig expressiemiddel dat het in staat is om grenzen te overschrijden en harten te openen. Muziek is op een prachtige wijze paradoxaal: geen andere kunstdiscipline is zo goed in staat om de toehoorder in het hier en nu te houden, terwijl tegelijkertijd sferen uit andere tijden en beschavingen doorklinken. Nanneke en Dave willen met hun stemmen en vocale kunstwerken steeds opnieuw de sfeer en boodschap van de muziek tot in de kern raken. Zij treden daarbij buiten de gebaande paden van bestaande zanggenres en gaan elke keer het experiment aan met als doel: een emotionele beleving creƫren die de luisteraar raakt tot in de ziel. In de muziek van Nanneke en Dave, beiden professionele vocalisten, wordt licht en duister met elkaar verenigd omdat het leven ook zo is. Schaduw en zon zijn allebei kanten van dezelfde medaille. Het leven ten volle beleven met alle emoties die daarbij horen en dit bezingen tot in de eeuwigheid. Dat zijn de gebundelde krachten van Nanneke Piek en Dave Damen. Dat is Vox II Eterna!

Wij omlijsten bruiloften, uitvaarten en andere mijlpalen. Daarbij werken we op maat. Vraag ons om vrijblijvende informatie en we brengen uw wensen en plannen in kaart.