Productieklas Zang

Voor (ver)gevorderde zangers start Zangstudio Duende in september 2019 een nieuwe, uitdagende training: de Productieklas zang. De doelstelling van de training luidt:

Zangers trainen op het gebied van zang, theater en ondernemerschap, zodat zij ieder op hun unieke manier zelfstandige performers worden, die oog hebben voor hun specifieke kwaliteiten en de wensen van de maatschappij en zelfstandig aan de slag kunnen in het werkveld van de podiumkunsten.

Na het volgen van de Productieklas Zang heb je inzicht in jouw unieke talenten en ben je in staat om zelfstandig aan de slag te gaan als podiumkunstenaar.

De Productieklas Zang is bedoeld voor gevorderde en vergevorderde zangers, die hun tanden willen zetten in uitdagingen en hard werken heerlijk vinden, meer uit zichzelf willen halen en dus ‘the extra mile’ willen gaan. Je bent geschikt voor deze klas als je zelfstandig bent, ‘out of the box’ durft te denken, zelfreflectie niet schuwt en commitment toont. Tenslotte ben je creatief en heb je de drive om op een podium te staan en een mooi ‘verhaal’ te vertellen, of dat nu in een groep of solo is. Deelnemen aan de Productieklas Zang gebeurt op uitnodiging. Het is belangrijk dat je van tevoren goed nadenkt over jouw verwachting van deze klas, of je er tijd voor hebt en of je bovengenoemde eigenschappen bezit. Deelnemen aan de Productieklas Zang betekent: 80% aanwezig zijn in de lessen en aanwezig zijn bij alle concerten en voorstellingen. Respect voor elkaars leerproces een absolute vereiste.

Het basisjaar van de training vindt gedurende één schooljaar plaats en bestaat uit groepslessen in zang, theater en ondernemerschap. Na het basisjaar kan de training worden voortgezet in het tweede jaar, waarin bepaalde onderdelen en thema’s worden uitgediept. Het is niet verplicht om na het eerste jaar door te gaan met het tweede jaar van de training.

De lessen zullen gegeven worden door zang- en theaterdocent Nanneke Piek. Af en toe zal een gastdocent lesgeven.

Het lesprogramma omvat de volgende lessen:

* 23 maandaglessen van 19.30-22.00
* 3 werkzaterdagen van 10.30-16.00
* 1 werkweekend met overnachting * minstens 4 gezamenlijke concerten/ optredens

De kosten voor de Productieklas Zang bedragen € 995,00

Locatie: Tilburg

Interesse om mee te doen? Meld je aan door een mail te sturen naar info@zangstudioduende.nl