Duende Talent Traject

Het begrip talent, dat volgens de Dikke van Dale onder andere ‘natuurlijke begaafdheid of aanleg’ betekent, is een breed begrip. Talent kan op elk gebied plaatsvinden en is van alle leeftijden. Verder is het niet altijd objectief meetbaar.

Is iemand die heel mooi kan zingen talentvol, als deze persoon zijn afspraken vaak niet nakomt? Talent zit in een natuurlijke aanleg of begaafdheid, maar zit ook in zaken als: betrouwbaarheid, discipline, creativiteit, vermogen tot samenwerken, zelfreflectie en lef.

In het Duende Talenttraject wordt aan de leerlingen die beschikken over zangaanleg en bovengenoemde capaciteiten, een speciaal programma aangeboden dat hen uitdaagt om een stap verder te gaan dan alleen zangles en twee keer per jaar een optreden.

Van de leerlingen die deelnemen aan het Talent Traject wordt verwacht dat zij serieus meedoen en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen ontwikkeling en die van de groep. Commitment en ‘ervoor willen gaan’ zijn hierbij belangrijke pijlers.

Hoe ziet het programma eruit voor 2018-2019?

In het Talenttraject krijgt de leerling:

• 10 individuele zanglessen van 45 minuten;

• 5 werkdagen van 10-17 uur die begeleid worden door de docent;

• 5 werkdagen van 10-17 uur met de groep (zonder docent);

• Halfjaarlijkse ontwikkelingsreflectie;

• Gratis meedoen met extra activiteiten die tijdens het jaar plaatsvinden en hiervoor zijn aangemerkt. Denk aan Notenbootcamp, Beter Horen luistercursus, workshop anatomie van het strottenhoofd enz;

• Kerstconcert en eindproductie. Deze worden voor een groot deel door de leerlingen zelf vorm gegeven en georganiseerd.

Tijdens de begeleide werkdagen die in het weekend plaatsvinden, werken we aan het instuderen van meerstemmige zangstukken, podiumpresentatie, teambuilding, artistieke ontwikkeling, theatrale vaardigheden, de zakelijke kant van cultuur e.d. Tijdens de onbegeleide werkdagen gaat de groep zelfstandig aan de slag met het aangedragen materiaal en de handvatten die zijn aangereikt. De groep draagt zelf verantwoording voor het concert dat zij met kerst en de productie die zij op het einde van het schooljaar gaan geven. Dat betekent dus dat iedereen een actieve rol voor en achter de schermen krijgt. De docent begeleid de deelnemers hierin en geeft waar nodig handreikingen.

Er kan slechts een beperkt aantal leerlingen, op uitnodiging deelnemen aan dit speciale traject. De kosten zijn: €650 inclusief BTW.